Ventilation och städning

Vi har en av myndigheterna godkänd ventilation, OVK i alla våra fastigheter. Det är dock viktigt att man gör rent ventilationsdonen regelbundet så att överflödig fukt försvinner.

Här kan du ladda hem vår instruktion för hur du på ett enkelt sätt rengör ventilationsdon och våtutrymmen (pdf-dokument):