Hyacinten 8, 9, 10

Adress: 151 46 Södertälje
Hyacinten 8:
Erikshällsgatan 16 A, 16B och 18
Hyacinten 9
Erikshällsgatan 14
Hyacinten 10
Erikshällsgatan 20A, 20B och 22

  • 70 lägenheter
  • Tvättstugor 3 st
  • Miljöhus för källsortering (2 st)
  • Ej hiss
  • Parkering/garage: Hyrs ut i mån av plats. 
  • Gemensamma uteplatser finns.