Uthyrningspolicy lägenhet

Vi förbehåller oss rätten att välja hyresgäst.

  • Inga betalningsanmärkningar
  • God kreditvärdighet
  • Du måste ha fyllt 18 år för att få teckna hyresavtal
  • Stadigvarande inkomst
  • Du måste ha fast inkomst och/eller rimliga förutsättningar för att kunna betala hyran, exempelvis genom anställning, pension, sjukpension, A-kassa, inkomst av kapital eller studiemedel.
  • Goda referenser från tidigare hyresvärd/boende
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek
  • Alla hyresgäster skall följa vår trivselpolicy.